Po przedstawieniu zdań względnych czas na zaimki względne (w funkcji podmiotu i dopełnień czasownika).

W przypadku zdań względnych ograniczających (defining relative clauses) można stosować zarówno which, who, jaki i that. Which stosuje się tylko w odniesieniu do rzeczy i zwierząt, who - w odniesieniu do osób. Natomiast that może zastąpić i which, i who.

W zdaniach względnych nie ograniczających (non-defining relative clauses) nie używa się zaimka that. Można posługiwać się jedynie zaimkami who i which (zgodnie z wyżej przedstawioną zasadą).

Przykłady

Zaimki w funkcji podmiotu:

This is the book which/that I have bought today.

John, who owns the company, offered me a job.

Zaimki w funkcji dopełnień czasowników:

The car (that/which) I bought is a BMW (w zdaniach ograniczających przeważnie pomija się zaimek).

My house, which I love, is being redecorated.

Mam nadzieję, że jeżeli prawidłowe stosowanie wyżej omówionych zaimków sprawiało Ci problem, to niniejszy wpis rozwiał wszelkie wątpliwości.