Mimo że Nowy Rok już za pasem, to o nowym roku wciąż można mówić. Z tego powodu postanowiłem napisać kilka słów na temat dat. Istnieje kilka sposobów ich zapisywania i odczytywania. Co więcej różnią się one od siebie w angielskim brytyjskim i amerykańskim.

Oto możliwy zapis dzisiejszej daty:

  • 27th January, 2010
  • January 27th, 2010
  • 27 January, 2010
  • January 27, 2010

Dwie ostatnie formy są coraz częściej używane w języku potocznym.

W przypadku dat zapisywanych samymi cyframi zapis brytyjski i amerykański różnią się od siebie:

  • (GB) 27.1.10 = 27 stycznia 2010
  • (US) 1.27.10 = 27 stycznia 2010

Teraz zwróćmy uwagę na sposób odczytywania dat w obydwu wariantach języka angielskiego:

(GB) 27 January, 2010 – January the twenty-seventh, twenty ten lub

The twenty-seventh of January, twenty ten

(US) January 27, 2010 – January twenty-seventh, twenty ten

Jak widać w brytyjskim angielskim przedimek the jest wypowiadany, a opuszcza się go w piśmie. Natomiast dzień miesiąca zawsze wyraża się liczebnikiem porządkowym.

Na zakończenie jeszcze omówię jak odczytuje się rok:

1900 - nineteen hundred

1905 - nineteen o five

2000 - two thousand

2009 - two thousand and nine

W przypadku bieżącego roku istnieją dwa sposoby:

2010 - twenty ten lub two thousand and ten

Ja opowiadam się za tym pierwszym sposobem, ponieważ jest on analogiczny do:

1995 - nineteen ninety-five

O przyczynach różnić między angielskim brytyjskim i amerykańskim możesz przeczytać w Dlaczego brytyjska pisownia różni się od amerykańskiej.