Kiedyś przedstawiłem Wam listę angielskich sufiksów (przyrostków) — dzisiaj, natomiast, prezentuję listę popularnych prefiksów (przedrostków).

Prefiks ZnaczeniePrzykłady
a-/an- 

 

nie, bezatheist
ab-/abs-z dala, odabdicate, abstract
ad-/a-/ac-/af-/ag-/al-/an-/ap-/at-/as-ruch ku, zmiana w, dodatek lub wzrostattend
andr-człowiekandrogyny
ambi-obajambitendency
ante- przed, poprzedzającyantecedent
anti-/ant-przeciwny antibiotic
auto-samo-autobiography
be- całkowicie

 

bewitch

oddziaływać czymś (z rzeczownikami)befog
powodować (przed przymiotnikami)becalm
bi-dwabicycle
circum-okołocircumcision
com-/co-/col-/con-/cor-z combat
contra- przeciwnycontraceptive
counter- przeciwieństwo, przeciwny kierunekcounteract
de- oddeduct
całkowiciedenigrate
dis-/di-negacja, usunięcie, wykluczeniedisadvantage
en-/em- 

intensyfikacja

 

enrage

ex-/e-/ef-outna zewnątrz
ku górzeexalt, extol
całkowicieexcruciate
poprzedniex-wife
extra-za, ponadextracurricular
fore- przedforerunner
hemi-półhemisphere
hetero-innyheterosexual
homo-taki samhomosexual
hyper-więcej niż, ponad normęhyperactive
hypo-poniżejhypothermia
in-/il-/im-/irnie, bezimpossible
do, ku, do wewnątrzinfluence
infra-poniżejinfrastructure
inter-pomiędzy, wśródinteract
intra-wewnątrzintramural
mal-złymalnourish
meta-zametaphysics
mini-małyminimarket
mis-złymisguide
neo- nowyNeolithic
non-brak, negacjanon-smoker
ob-/oc-/of-/op-blokujący, przeciwny, obstruct, occult
out-niezrównany, nadmiernyoutperform
zewnętrzny, z dalaoutbuilding
over-nadmiernie, całkowicieoverconfident
wyzszy, powyżej, ponadovercoat
peri-około, wokółperimeter
post-po, późniejszypostpone
pre-przed, wcześniejszypre-adolescent
pro-popierającypro-African
reprezentowaćproconsul
ruch w przód lub w tyłpropulsion
wcześniejszyprologue
pseudo- fałszywypseudonym
re-ponownierepaint
semi-półsemi-conscious
sub-/suc-/suf-/sug-/sup-/sur-/sus-na niższej pozycjisubmarine, subsoil
niższej rangisub-lieutenant
prawie, w przybliżeniusub-tropical
syn-/sym- jednośćsymmetry
trans-wzdłuż, przeztransatlantic
do innego stanutranslate
ultra-zaultraviolet, ultrasonic
ekstremalnyultramicroscopic
un-nieunacceptable
cofnięcie lub anulowanie czynności, stanuunplug, unmask
under-poniżejunderarm
niższej rangiundersecretary
niewystarczającyunderdeveloped
vice-zastępcavice-president
with-przeciwkowithstand